SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Human Resources är en affärsfunktion som kommer ur den rörelse för mänskliga relationer
December 3rd, 2013

Human Resources är en affärsfunktion som kommer ur den rörelse för mänskliga relationer som blommade upp i början av 1900-talet till följd av den amerikanske ingenjören Frederick Taylors arbeten. Taylor var främst intresserad av hur en företagsledning skulle hantera sin arbetsstyrka för att maximera produktivitet och resultat. Senare har forskare som Abraham Maslow, Kurt Lewin, Max Weber, Frederick Herzberg och David McClelland byggt vidare på Taylors studier i sina undersökningar av organisatoriskt beteende och organisatorisk teori. Idag är HR funktioner en vital del av varje väl fungerande organisations verksamhet. Viktiga arbetsområden rör rekrytering, lönesättning och förmånssystem.

Vid större förändringar är det i många fall gynnsamt att åtminstone temporärt stärka HR funktionen med hjälp av extern expertis. HRM Solutions är ett konsultföretag med mångårig erfarenhet av hrm arbete på såväl operationell som strategisk nivå. Under åren har vi hjälpt ett flertal organsationer genom omfattande och komplicerade omstruktureringar, exempelvis till följd av förvärv, fusion eller avyttring. Vi hjälper din organisation att ta bättre vara på personalens unika kompetents och ser till att verksamheten flyter på utan allvarliga störningar. På vår hemsida, hrmsolutions.se, hittar du mer information om oss och våra tjänster. I det fall du har några frågor eller önskar köpa någon av våra tjänster är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer +46 722 216 750 eller via e-post, info@hrmsolutions.se.

Bland annat har HRM Solutions tagit fram ett eftertraktat mentorsprogram. Detta är främst utformat fatt hjälpa ledande HR personal som ställs inför nya utmaningar, exempelvis till följd av omstruktureringar eller en befordran. Läs mer om hr mentorskap och våra andra tjänster på www.hrmsolutions.se.


Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa