SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Vad ingår i en bilförsäkring?
December 24th, 2013

Vad ingår i en bilförsäkring?
För att förstå din bilförsäkring bättre är det viktigt att du känner till dess grundläggande delar. Här kommer lite stolpar som kan göra det lite lättare för dig.
Försäkringsuppgifter
Här finns alla uppgifter om dig och din bil registrerade, såsom personuppgifter, bilmodell,
eventuella andra förare av bilen, bilens VIN-nummer, kontaktuppgifter med mera. Se till att alla
uppgifter här är sanningsenliga och korrekta. Om försäkringsbolaget upptäcker något fel i dessa
uppgifter, kan försäkringen bli ogiltig och du riskerar att inte få ersättning vid skada.
Beloppsgränser för din försäkring
Denna del beskriver i detalj vilka förmåner du kan få och inte få från din försäkring. Den
specificerar också i detalj vilken ersättning försäkringsbolaget kan betala ut vid olika olyckor.
Detta baseras på vad du valt att försäkringsskyddet ska omfatta.
Undantag och begränsningar
Här beskrivs vad din bilförsäkring inte täcker. Om du funderar över vad din bilförsäkring inte
omfattar är det här du hittar svaret.
Juridiskt avtal
Denna del innehåller de juridiska villkoren för din bilförsäkring. Här beskrivs i detalj hur man ska
betala sin premie, hur man gör en skadeanmälan och andra juridiska frågor.
För att veta mer om olika sorters försäkringar samt priser, besök bilforsakrarna.se


Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa