SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Varför de flesta människor i Sverige föredrar elavtal med fast elpris
December 22nd, 2013

Du kanske undrar varför de flesta kunder väljer fastprisavtal. Som exempel kan nämnas att i december 2011 hade ungefär 42% av svenska elkonsumenter elavtal med fast elpris. Bland dessa hade 20% av kunderna haft fastpris i minst 3 år. I slutet av 2010 hade endast 27% av elkunderna avtal med rörligt pris.

Mycket få människor i Sverige väljer rörliga elavtal, eftersom kunderna måste betala ett pris som är justerat för marknadsrisker. Denna justering sker regelbundet och är inte fördelaktig.  Å andra sidan ger ett fastprisavtal dig möjlighet att förhandla om priset med leverantören.

Vidare ger fasta avtal de bästa tillgängliga elpriserna. Det beror på att leverantören vet säkert att du kommer att vara hans kund under en viss tid, därmed kan han erbjuda dig elbehov i förväg och ge dig ett fördelaktigt pris.

Det gör också att du kan fastställa priserna för en period på upp till 3 år, baserat på leverantörens system och din elkonsumtion. Därför kan avtalet enkelt anpassas efter dina behov och planer. Vänligen gå till http://www.billig-el.org för att lära dig mer om el. Här kan du även göra en jämförelse mellan olika elbolag och få fram det bästa prsiet.

 


Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa